top of page

Rytmus dne

Malá ukázka našeho dne v lesním klubu. ​Prostředí pro různé aktivity vybíráme na základě aktuálního počasí.

7:45 - 8:30

Příchod dětí

 

 • Děti se schází dle svého tempa v areálu klubovny

 • Základní hygiena (mytí a dezinfekce rukou)

 • Péče o zvířata, zahrádku, volná hra

8:45 - 9:15

Ranní kruh

 

 • Přivítáme se, učíme se říkanku pro daný měsíc

 • Povíme si, co se bude dít

 • Každý dostane prostor pro své sdělení, chce-li jej sdílet s ostatními

9:15 - 10:15

Svačina, odchod do okolního lesa

 • Ať už venku nebo vevnitř, nejlépe chutná svačinka od mámy přinesená v batůžku

10:15 - 11:45

Pobyt v lese, návrat

 

 • Tématicky zaměřené hry dle ročních období a naplněn školního vzdělávacího programu (např. pohybové hry,

 • Naladění se na svátky, příběhy, zpívání, tvoření z přírodních materiálů…

11:45 - 12:15

Oběd

 • Zdravý oběd si vychutnáme buď se sluníčkem venku nebo u tepla našich kamen

 • Po oběde po sobě uklidíme, ať se nám hezky odpočívá

12:00 - 12:30

Příprava k odpočinku, možnost vyzvednutí dětí

12:30 - 14:30

Odpočinek, prosíme v tento čas nás nerušte

 • Krátce si povíme o tom, co jsme zažili dopoledne čteme si pohádky

 • Menším dětem dopřáváme spánek a starší děti se věnují klidovým činnostem

14:30 - 16.00

Odpolední program v zázemí, svačina, vyzvedávání dětí

 

 • Řízená i volná činnost v okolo nebo v zázemí jurty

 • Odpolední svačina

 • Nabídka různých činností dle aktuálního programu (jóga, logopedie, pěstování, angličtina, canisterapie, divadelní a hudební aktivity a další)

vetev2.png
zaludcervena.png
list3.png
Kreslicí plátno 3.png
pavouk.png
list2.png
bottom of page