top of page

Rytmus dne

Malá ukázka našeho dne v lesním klubu. ​Prostředí pro různé aktivity vybíráme na základě aktuálního počasí.

Každých 14 dní máme jiný tematický celek navázaný na roční cykly. A také předobědovou pohádku s poselstvím, tu si první týden poslechneme a postupně se ji naučíme i zdramatizovat s rekvizitami. 

vetev2.png
Kreslicí plátno 3.png
list2.png

7:45 - 8:30

Příchod dětí

 

 • Děti se schází dle svého tempa k jurtě

 • Péče o zvířata, zahrádku, volná hra

8:45 - 9:15

Ranní kruh

 

 • Přivítáme se, učíme se říkanku pro daný měsíc

 • Povíme si, co se bude dít

 • Každý dostane prostor pro své sdělení, chce-li jej sdílet s ostatními

9:15 - 10:15

Svačina, odchod do okolního lesa

 • Ať už venku nebo vevnitř, nejlépe chutná společná svačinka

10:15 - 11:45

Výprava do lesa

 

 • Tématicky zaměřené hry dle ročních období a naplněn školního vzdělávacího programu (např. pohybové hry,

 • Naladění se na svátky, příběhy, zpívání, tvoření z přírodních materiálů…

 • čtení a dramatizace tematické pohádky

11:45 - 12:15

Oběd

 • Zdravý oběd si vychutnáme buď se sluníčkem venku nebo u tepla našich kamen

 • Po oběde po sobě uklidíme, ať se nám hezky odpočívá

12:00 - 12:30

Příprava k odpočinku, možnost vyzvednutí dětí

 • Po oběde po sobě uklidíme, ať se nám hezky odpočívá

12:30 - 14:30

Odpočinek, prosíme v tento čas nás nerušte

 • Máme spací rituál, krátce si povíme o tom, co jsme zažili dopoledne, čteme si pohádky u svíčky, jakmile svíčka zhasne, očička se zavřou..

 • Menším dětem dopřáváme spánek a starší děti se věnují klidovým činnostem

14:30 - 16.00

Odpolední program v zázemí, svačina, vyzvedávání dětí

 

 • Řízená i volná činnost v okolo nebo v zázemí jurty

 • Odpolední svačina

 • Nabídka různých činností dle aktuálního programu 

zaludcervena.png
list3.png
pavouk.png
bottom of page